Wie zijn wij?

Publié par admin le

Dilemme® is het resultaat van 22 jaar ervaring op gebied van schuld- hulpverlening en preventie.

Met zijn budgettaire trainingsprogramma Dilemme heeft de stichting CRÉSUS zich als missie gesteld om een breed publiek spelenderwijs op te leiden, en bewust te maken van kwesties rond budgetbeheer, de voordelen en risico’s van verschillende betaalmiddelen, hoe banken, verzekeraars en kredietverleners functioneren in een logica van uitwisseling, acceptatie, individuele– en collectieve verantwoordelijkheid. De voornaamste doelstelling hiervan is ervoor te zorgen dat iedere burger financieel zelfstandig en verantwoordelijk wordt.

Over het algemeen hebben Fransen en Europeanen maar weinig verstand van geldzaken; dat terwijl een beter begrip ze kan helpen hun koopkracht te verhogen. Op Franse scholen is budgetbeheersing bijvoorbeeld niet in het schoolprogramma opgenomen; financiële opvoeding moet thuis worden geleerd. Huishoudens zonder budgettaire- en financiële cultuur hebben meer moeite met sparen, kunnen hun inkomsten niet goed beheren (Stango en Zinman, 2007) of projecten op middellang- en lang termijn opstellen (Lusardi en Mitchell, 2006, 2007, 2009). Deze burgers zijn gemakkelijke slachtoffers in een consumptiemaatschappij waar verleidingen constant op de hoek liggen. Te gemakkelijke- en ongecontroleerde kredietverstrekking, de gedematerialiseerde betaalmiddelen steeds meer in opmars, en de slechte kennis van de steeds ingewikkelder wordende bankproducten maken deze bevolkingsgroep nog kwetsbaarder voor deze in nevelen gehulde bank- en verzekeringsproducten.

In deze ongunstige economische context, waar onzekerheid en gebrek aan duidelijk perspectief zwaar wegen in alle lagen van de bevolking, is budgettaire- en financiële training juist hard nodig. Iedereen zal dan weer controle kunnen krijgen over zijn eigen leven, bewust van het feit dat de kortetermijnvisie doorbroken moet worden, en in staat zijn om op gelijke voet te onderhandelen met de fundamentele instellingen van de maatschappij. Nu nog wordt in Frankrijk om de 2 minuten een verzoek om schuldhulpverlening ingediend. In tegenstelling tot wat aangenomen wordt, betreft een te hoge schuldenlast meestal mensen met een goedbetaalde baan (bij het schuldhulpverleningsplatform van CRÉSUS zijn van alle verzoeken gedaan in 2013, maar 16% ingediend door een werkzoekende). In 2013 hadden 2 keer meer hulpvragers begeleid door CRÉSUS een salaris van minimaal €5 000, dan mensen uit de bijstand.

Op scholen wordt nog steeds geen aandacht besteed aan budgettair- en financieel onderwijs, en schoolverlaters hebben te weinig praktijkkennis om financieel onafhankelijk te kunnen zijn, en de armoedegrens te ontwijken. Omdat geld taboe is, krijgen de bestaande budgettaire trainingsprogramma’s niet de aandacht die ze verdienen. Tijdens hoorcolleges, waar informatie eenzijdig van docent naar student overgedragen wordt, komt het maar zelden tot een uitwisseling of een debat, of het delen van ervaring die zouden kunnen leiden tot duurzame gedragsveranderingen.

Daarbij leven we in een maatschappij waar bepaalde sectoren zich langs elkaar heen ontwikkelen, en de achterdocht van professionals in het bank- en verzekeringswezen ten opzichte van enkele klanten, worden beantwoordt door een wantrouwen en vrees van de burgermaatschappij ten opzichte van deze slecht begrepen instellingen, die gebukt gaan onder hun slechte imago. De budgettaire- en financiële trainingen zouden voor professionals uit het bank- en verzekeringswezen een mogelijkheid kunnen zijn om hun manier van werken of communiceren te herzien.

Enkele cijfers: 

  • 42 % van de Franse bevolking kan de jaarlijkse rente over €100 niet berekenen.

  • 84,6 % van de Franse bevolking vindt de financiële- diensten en producten ingewikkeld en verwarrend.

  • 58 % van de Franse bevolking geeft aan dat ze moeite hebben om hun rekeningen te betalen aan het einde van de maand.

  • 46 % van de Fransen vinden dat ze onvoldoende kennis hebben om een commerciële brochure over een dienst of financiële belegging te kunnen te begrijpen. 

Bronnen: CRÉDOC, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011   l   IFOP, Audencia, Enquête sur la vulnérabilité financière des Français, 2014
Catégories : Uncategorised